malzenska.pl

Blog poświęcony parentignowi, zdrowiu oraz domowi.

przygotowanie do małżeństwa
Lifestyle

Przygotowanie do małżeństwa – krok po kroku

Decyzja o zawarciu związku małżeńskiego jest jednym z najważniejszych momentów w życiu. Ludzie decydują się na ślub z bardzo wielu różnych powodów. Czasem decydują o tym względy religijne, czasem ekonomiczne, a czasem małżeństwo jest dla pary naturalnym krokiem w ich relacji, która zacieśni między nimi więzy. Bez względu na, to w jaki sposób zapada decyzja o pobraniu się, konieczne jest rozważne przygotowanie do małżeństwa.

Przygotowanie do małżeństwa – sprawy formalne

Choć małżeństwo jest dla wielu par ceremonią o charakterze duchowym, przed jego zawiązaniem wysuwa się na pierwszy plan wiele spraw natury czysto formalnej. Najtrudniejszą i wzbudzającą największe emocje jest decyzja o podziale majątku pomiędzy przyszłymi małżonkami. Przyszli państwo młodzi muszą zdecydować, czy ich do tej pory osobiste majątki staną się własnością wspólną, czy podpiszą intercyzę, jednocześnie zrzekając się roszczeń do połowy majątku współmałżonka w przypadku ewentualnego rozwodu.

Bardzo istotną kwestią przed zawarciem związku małżeńskiego, jest także ich wspólne miejsce zamieszkania, podział obowiązków i opieki nad obecnymi lub przyszłymi dziećmi. Choć narzeczeństwo, a później ślub wydają się być bardzo romantycznym czasem, bardzo często wymaga on od przyszłych małżonków podejmowania bardzo wielu przyziemnych decyzji.

Przygotowanie do małżeństwa – sprawy duchowe

Po ustaleniu wszystkich spraw formalnych dotyczących przyszłego wspólnego życia, przyszli małżonkowie zwykle przystępują do przygotowywania do małżeństwa pod względem duchowym. Oczywiście nie wszystkie pary decydują się na ślub kościelny, czy w ogóle ślub o charakterze religijnym. Niektórym do zawarcia związku małżeńskiego absolutnie wystarcza ceremonia w Urzędzie. Niemniej jednak ci, którzy decydują się na ślub kościelny, muszą przejść przez proces tak zwanych nauk przedmałżeńskich.

Przygotowanie do małżeństwa według zasad Kościoła Katolickiego rozpoczyna się na kilka miesięcy od planowanej ceremonii zaślubin. Oczywiście pierwszym krokiem są zaręczyny, czyli oficjalne oświadczenie obu stron o chęci przystąpienia do sakramentu małżeństwa. Duchowni polecają młodym parą zdecydować się na zaręczyny przynajmniej na sześć miesięcy przed ślubem. W tym czasie państwo młodzi mają okazję upewnić się co do swojej relacji i poznać rodzinę przyszłego małżonka. Następnie przychodzi moment spotkania z duchownym, który przygotowuje dla młodej pary serię nauk przedmałżeńskich. Ostatnim krokiem, który jest konieczny do zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z katechizmem, jest spowiedź przedmałżeńska. Ceremonia zaślubin tradycyjnie powinna odbywać się na terenie parafii panny młodej, choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby pobrać się w zupełnie innym miejscu.