malzenska.pl

Blog poświęcony parentignowi, zdrowiu oraz domowi.

spółka zoo wady i zalety
Lifestyle

Spółka zoo wady i zalety

Osoba planująca rozpoczęcie własnego biznesu często staje przed dylematem jaką formę prawną nadać swojemu przedsiębiorstwu, aby działało ono efektywnie i przynosiło oczekiwane korzyści. Jedną z najpopularniejszych form działania przedsiębiorstwa, obok najprostszej – tj. działalności gospodarczej osoby fizycznej – jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Oto najistotniejsze dane pomagające podjąć decyzję za lub przeciw, czyli spółka zoo wady i zalety.

Zalety spółki zoo

Spółka zoo, jako jedna z form spółek kapitałowych, pozwala gromadzić i wnosić do wspólnego przedsiębiorstwa kapitał większej liczby wspólników.
A ponieważ każdy udziałowiec może posiadać dowolną ilość równych i niepodzielnych udziałów, łatwo jest wnieść do spółki fundusze od wielu udziałowców o różnej zasobności. Nie wyklucza to jednak możliwości utworzenia spółki zoo przez jednego udziałowca.
To ostatnie rozwiązanie jest przyjmowane zazwyczaj w celu jednoznacznego oddzielenia majątku prywatnego przedsiębiorcy od majątku przedsiębiorstwa, czyli spółki. Ograniczenie odpowiedzialności wspólników do wysokości wniesionych przez nich wkładów kapitałowych jest niewątpliwym atutem spółki zoo.
W niektórych sektorach gospodarki spółka zoo jest postrzegana jako partner wiarygodniejszy i stabilniejszy niż samotnie działający przedsiębiorca. Szczególnie w bardziej skomplikowanych lub kapitałochłonnych biznesach, spółka zoo jest preferowana przez otoczenie gospodarcze.

Wady spółki zoo

Najistotniejszą wadą tej formy działalności, jaka pojawia się już na stracie, jest sformalizowany proces zakładania, a następnie rejestrowania zmian zachodzących w przedsiębiorstwie. Wymóg sporządzania aktu notarialnego, a następnie składania wniosku do sądu rejestrowego, może być dla niektórych przedsiębiorców zniechęcający. Ponadto spółka zoo wymaga ustanowienia zarządu i ewentualnie innych organów zarządzających, których zmiany również wymagają każdorazowej rejestracji w sądzie.
Osoba prawna, jaką jest spółka zoo, zobowiązana jest także do prowadzenia tzw. pełnej księgowości, co pociąga za sobą konieczność składania w sądzie rejestrowym corocznych sprawozdań finansowych.
Należy również pamiętać, że zysk przedsiębiorstwa prowadzonego w takiej formie, stanowi zysk spółki, a nie jej wspólników (właścicieli).
Zysk spółki zoo jest opodatkowany pierwotnie na poziomie spółki (CIT), a następnie dywidenda należna wspólnikom jest opodatkowana wtórnie jako dochód osoby fizycznej (PIT).

Czym kierować się przy wyborze?

Zapewne najlepszą wskazówką będzie wielkość i skala działania przyszłego przedsiębiorstwa. Dla przedsiębiorstw średnich i dużych oraz takich, które angażują większą ilość udziałowców, spółka zoo będzie zdecydowanie najlepszym i najprostszym rozwiązaniem.